Tiedote liittyen Satakunnan Kansan artikkeleihin
18.2.2019 16:39 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Tiedote 18.2.2019


Taustaa asialle

Satakunnan Kansa on julkaissut lehdessään kaksi artikkelia, joissa on arvosteltu erittäin kriittisesti Rauman Lukon junioritoimintaa ja esitetty nimettömiä lähteitä hyväksikäyttäen kovia syytöksiä kohdistuen Juniorilukon toimintaan ja arvosteltu seuran johtoa, seuran parissa toimivia valmentajia heidän valmennusmetodeistaan ja seuran muita toimihenkilöitä törkeästä toiminnasta sekä suoranaisesta kiusaamisesta. Artikkelien kirjoittaja Juha Luotola kertoo haastatelleensa 1.2. juttua varten kolmea seuran juniorijääkiekkoilijan vanhempaa, joista ensimmäisen artikkelin mukaan osa jatkaa Lukossa ja osa ei. Lehtijutun mukaan uutisessa käytettiin nimettömiä lähteitä lehtijutun antaneiden vanhempien alaikäisten lasten suojelemiseksi.

Reagoimme syytöksiin välittömästi jo ensimmäisen lehtijutun ilmestyttyä ensimmäisenä arkipäivänä ja pyysimme kaikilta juniorijoukkueidemme johtajilta vastaukset lehtijutussa esitettyihin väitteisiin. Väitteissä oli vain osaksi perää, suurin osa oli selvästi väritettyä/liioiteltua, osa jo niin vanhoja asioita, jotka seuran hallitus oli jo käsitellyt ja määrännyt seuraamukset. Nämä ilmenevät Länsi-Suomelle 2.2.19 antamastamme haastattelusta ja vastauksiimme ei ole tullut muutosta tämän jälkeen, joten kantamme on niiltä osin pysynyt ennallaan. Käsittelimme asiaa myös Ry:n hallituksessa ma 4.2.19, jossa totesimme tosiseikat ja miltä osin seura on jo käsitellyt asian, eikä menneisiin ole tarvetta siltä osin puuttua. Toteamme, että Satakunnan Kansan artikkeli on tehty melkoisen löyhällä lähdekritiikillä ja suuremmilta osin faktoja tarkistamatta.

On muistettava, että seuran on noudatettava itse toiminnassaan yhdistystä koskevia säännöksiä, yhdistysrekisterin sääntöjä sekä itse asettamiaan menettelysäännöksiä, jotka on koottu paketiksi "Avaimet Lukkoon – Ohjekirjanen Rauman Lukon Junioritoimintaan” -julkaisuun, joka löytyy myös nettisivuiltamme. Lisäksi seura joutuu huomioimaan myös kaikkien osapuolten oikeuden tietosuojaan ja noudattamaan myös tietosuojalainsäädäntöä, mikä tiukentui huomattavasti sanktioiden osalta EU:n tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan viime keväänä täysimääräisesti siirtymäaikojen päätyttyä.

Seura voi siten puhua asioista yleisellä tasolla, eikä julkaista yksittäisiä henkilöitä koskevia päätöksiä. Tämän johdosta seuran mahdolliset päätökset ja kurinpitotoimenpiteet koskevat vain asianosaisia, eikä niistä voida tiedottaa yleisesti esim. seuran nettisivuilla. Tämä on jäänyt täysin huomiotta Satakunnan Kansan artikkelissa. Asioihin puututaan aina, kun aihetta on, seuralle tulee tieto siitä ja epäkohta liittyy seuratoimintaan. Seura ei voi puuttua esim. koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen, vaikka se pitää tällaista kiusaamista erittäin ikävänä, vaan vuoropuhelun pitää tapahtua ensisijaisesti koulun ja kodin välillä.

Satakunnan Kansan uusin artikkeli 16.2. otsikolla ”Juniorikohussa uusi käänne: yksi SK:lle avautuneista vanhemmista irtisanottiin Lukon huoltajan tehtävistä – poika siirtyi Ässiin”.

Satakunnan Kansa päätti 16.2. jatkaa edelleen seuramme kriittistä arvostelua. Emme vieläkään voi yhtyä lehden näkemyksiin ja toteamme, että faktoissa olisi vielä tarkistamisen varaa ennen jatkokirjoittelua.

Avaimet Lukkoon eli seuran sisäisen ohjeistuksen 7.1 Toimihenkilöt -kohdassa todetaan yksiselitteisesti, että joukkueen vanhempainkokous esittää seuran hallituksen joko hyväksyttäväksi (tai hylättäväksi) joukkueenjohtajan, huoltajat ja rahastonhoitajat. Jäljempänä todetaan, että toimihenkilöt toimivat kaikissa joukkueen tapahtumissa seuran edustajana.

Käänteisesti em. sääntökohta tarkoittaa, että vanhempainkokous voi esittää seuran hallitukselle henkilön vapauttamista tehtävästään ja ehdottaa hänen tilalleen uutta nimeä. Kun valinta tapahtuu vanhempainkokouksen esityksestä, tulee henkilön nauttia vanhempien luottamusta. Kun luottamusta ei enää ole vanhemmilla, heillä on oikeus esittää henkilön erottamista ja halutessaan esittää hänen tilalleen uusi henkilö, jonka hallitus voi hyväksyä. Päätösvalta ehdokkaiden esittämisessä on vanhempainkokouksella, ei hallituksella. Hallitus voi hyväksyä valinnat tai palauttaa ehdokasasian uudelleen joukkueen vanhempainkokouksen käsiteltäväksi, mikäli jonkun nimeä se ei perustellusta syystä voi hyväksyä.

Luottamusta ei voine kukaan sellainen henkilö vaatia joukkueeltaan, joka toimii joukkueen huoltajana ja arvostelee lehtien palstojen kautta seuran toimintaa ja omien toimihenkilöidensä toimintaa. Kyseinen huoltaja on myöntänyt toimineensa Satakunnan Kansan lähteenä ja täten joukkueen vanhempainkokouksen luottamus häneen on mennyt. Kyseisen joukkueen vanhempainkokous ratkaisi asian äänestämällä ja huoltajan vapauttamisesitys tehtiin ääntä vailla yksimielisesti. Vanhempainkokous korosti päätöksessään erikseen, että vapautuspäätösehdotus ei koske huoltajan poikaa, hän oli edelleen lämpimästi tervetullut pelaamaan kyseisessä juniorijoukkueessa. Pojan siirtyminen Ässiin oli vapautetun huoltajan oma valinta.

Rauman Lukko ry:n hallitus   
Lisää uutisia
Rauman Lukko ry
«  Helmikuu   »
Kategoriat