Koulutus ja perehdytys


Tavoite

Koulutus- ja perehdytystoiminnan tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä ylläpitää ja lisätä seurassa toimivien henkilöiden ammattitaitoa ja motivaatiota. Tämä takaa sen, että perustoimintamme lasten ja nuorten hyväksi on laadukasta ja sujuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutus- ja perehdytystoimintaa toteutetaan usealla eri tasolla. Tavoitteena on huomioida kattavasti valmentajien, joukkueenjohtajien, rahastonhoitajien, huoltajien, pelaajien ja pelaajien vanhempien riittävä koulutus ja perehdytys. Seuratoiminnassa henkilöiden oma vastuu ja aloitteellisuus korostuvat koulutus- ja perehdytystoiminnassa.

Valmennus

Seuran päätoimiset valmentajat suunnittelevat joukkueen tai ikäluokan urheilullisen sisällön seuran asettamien linjausten (kts. Pelaajapolku) mukaan. Tämä linjaus on seurayhteistyösopimuksen mukaan myös sateenvarjoseurojen käytettävissä. Linjaus määräytyy ajanmukaisen tiedon ja pitkäaikaisen kokemuksen perusteella. Linjausta muokataan ja päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Päivityksen toteuttaa seuran Junioriurheilujohtaja yhdessä seuran muiden päätoimisten valmennusvastaavien, kilpaikäluokkien valmentajien ja Urheilujohtajan avustuksella. Näin sisältö koostuu vallalla olevien valmennusmetodien ja -käsitysten, Jääkiekkoliiton ja seuran omien painotusten ja lukkolaisten harjoitusolosuhteiden ja – puitteiden summana.

Seuran päätoimiset valmentajat jalkauttavat aina Leijona-kiekkokoulusta U15-junioreihin saakka. Näissä ikäluokissa harjoitusryhmien jää- ja oheisharjoitukset on suunnitellut tai tarkistanut päätoiminen ikäluokkavastaava yhdessä valmennusryhmän tai vastuuvalmentajan kanssa.

Hän opastaa, neuvoo, ohjaa ja valvoo oman toimensa ohessa toimivia valmentajia organisoimaan, johtamaan ja korjaamaan harjoituksia. Lisäksi päätoiminen valmennusvastaava ohjeistaa valmentajia palautteen antamisesta pelaajille. Lukkolaisista oman toimensa ohessa valmentavista valmentajista voisikin sanoa, että he osallistuvat päätoimisen valmentajan alaisuudessa jääkiekon lasten valmentamisen ns. oppisopimuskoulutukseen.

Valmennusprosessia tehostetaan pätevöittämällä oman toimensa ohessa toimivia valmentajia ulkoisilla tai seuran sisäisillä, joko teoria- tai käytännöntason koulutuksilla. Myös nämä koulutukset ovat tarjolla lähes poikkeuksetta sateenvarjoseuroille. U15-juniorit ja vanhempien ikäluokkien valmennus toteutetaan seuran valitsemien vastuuvalmentajien ja heidän avuksi valittujen valmentajien toimesta. Näiden valmentajien rekrytoinnissa valmentajavalintojen ohjaavina tekijöinä ovat yhteistyökyky, sitoutuminen seuran valmennusideologiaan ja – filosofiaan, kyky positiivisen ja rakentavan ilmapiirin rakentamiseen sekä riittävä osaaminen lukkolaisen valmennuksen lähestymiskulmasta. U15- ja vanhempien junioreiden valmentajien koulutus pyritään aina rakentamaan yksilölliseksi sen mukaan, millä tasolla valmentaja on Suomen Jääkiekkoliiton perus- ja jatkokoulutusjärjestelmässä. Näiden valmentajien työtä mentoroi Junioriurheilujohtaja.

Mentoroinnin asiasisältö määräytyy aina kunkin valmentajan yksilöllisen tarpeen mukaan. Junioriurheilujohtaja ja päätoimiset ikäluokkavastaavat hankkivat ajan hengessä uusinta valmennusmateriaalia ja -tietoa sekä antaa palautetta ja vertaistukea valmennusprosessin tehostamiseksi. Lisäksi Junioriurheilujohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä maajoukkue- ja aluevalmentajien kanssa viimeisimpien lajin sisäisten suuntausten jalkauttamisesta kilpatoimintaan. Junioriurheilujohtajan esimiehenä toimii seuran Urheilujohtaja, joka vastaa kaikesta Lukon urheilutoiminnasta.