Arvot ja strategia

Arvot:

Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat seuran perusarvot: Luotettavuus, Urheilullisuus, Kannustaminen, Kaveruus ja Osaaminen. Nämä arvot näkyvät seuran päivittäisessä toiminnassa niin kaukaloiden sisä- kuin ulkopuolella, valmennuksessa, toimihenkilöiden toiminnassa, sidosryhmätoiminnassa ja hallinnollisissa tehtävissä. Vaalimme kaveruutta, arvostamme kilpakumppaneitamme ja muita liikuntamuotoja. Meidän seuraamme kaikki ovat tervetulleita.

Strategia:

Yhteisöllisyys, vastuullisuus ja yhteistyö

- Positiivisen ilmapiirin luominen, jääkiekon ja ringetten aseman ylläpito sekä lujittaminen

- Kaikkien toiminnassa mukanaolevien arvostuksen lisääminen

- Yhdessä tekemisen kulttuurin luominen

- Vahvan kasvatuksellisen toiminnan ylläpito

- Toimihenkilöiden rikostaustan selvittämismenettelyllä turvaamme lasten ja nuorten turvallisen toimintaympäristön

Harjoitteleminen, kilpaileminen ja pelaajan kehittäminen

- Lukon oman pelaajapolun lujittaminen

- Voittamisen ja harjoittelemisen kulttuurin luominen ja sisäistäminen

- Harrastus- ja harjoittelumahdollisuuksien turvaaminen motivoituneille pelaajille

- Yksilöllisyyden ja erilaisuuden huomioonottaminen

- Urheilullisen elämäntavan oppiminen ja sisäistäminen

Seuran toiminta, toimintaedellytykset ja viestintä

- Harrastajamäärän kasvattaminen

- Vapaaehtoisten aktivoiminen (vanhemmat ja muut)

- Olosuhteiden kehittäminen ja hyödyntäminen

- Lajin kustannustason kurissapito

- Jatkuvan kehittämisen toimintatavan ylläpito

Ohjaaminen, valmentaminen ja osaamisen lisääminen

- Valmennuksen taso valtakunnan 1-luokkaan

- Lasten valmentajiin panostaminen ja heidän arvostuksensa nostaminen

- Osaamisen kokoaminen ja maksimaalinen hyödyntäminen

- Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen toimintailmapiirin rakentaminen

Tärkeät käynnissä olevat kehitystoimenpiteet:

- Kilpaurheilupolun vaatimustason nostaminen

- Tyttöjääurheilu- ja harrastepolkujen vahvistaminen

- Urheiluolosuhteiden parantaminen

- Lähialueyhteistyön vahvistaminen

- Valmennuspolun vahvistaminen

- Seurakulttuurin näkyvyyden parantaminen

- Seuran päätöksenteon ja viestinnän avoimuuden lisääminen