Lukon pelaajapolku

Kun lapsi ja nuori tulee toimintaamme mukaan, hän astuu lukkolaiselle urheilijan pelaajapolulle. Polku alkaa jää- tai Leijona-kiekkokoulusta ja jatkuu mahdollisesti aina liigakoppiin asti! Matkan varrella pelaajat saavat urheilullista kasvatusta, jonka avulla on mahdollisuus edetä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti omien kykyjensä ja tavoitteidensa edellyttämällä tavalla. Pelaajapolku Rauman Lukossa antaa yksilölle urheiluseuran ja – joukkueen tarjoamia erilaisia kokemuksia harjoituksista ja peleistä. Näitä harjoituksia ja pelejä toteutetaan koulunkäynnin lomassa.

Urheilullisuuden lisäksi Lukon pelaajapolulla pelaajia kasvatetaan tekemään yhteistyötä, kantamaan vastuuta positiivisen ja rakentavan ilmapiirin rakentamisesta ja vaalimisesta sekä kehittämään omia henkisiä vahvuuksiaan. Näitä henkisiä vahvuuksia ovat itseluottamus, saavutustarve, vastuullisuus sekä ajatusten ja tunteiden hallinta. Tavoitteena on, että lajista saadut opit auttavat yksilöä kehittymään kokonaisvaltaiseksi ihmiseksi.

Lukon pelaajapolku määrittelee lajitekniikoiden sekä peli- ja lajitaitojen vaiheittaisen opettamisen. Lukossa seura määrittelee ikäluokan opetukselliset sisällöt ja tavoitteet – herkkyyskaudet huomioon ottaen. Näihin tavoitteisiin päästäkseen ikäluokkiin laaditaan toimintasuunnitelma, joka pitää sisällään esimerkiksi joukkueen budjetin ja valmennuksellisesti jaksotetun kausisuunnitelman harjoituksista ja peleistä.

Toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaa seuran päätoimiset valmennusvastaavat yhdessä oman toimensa ohessa toimivien valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa.

Lukon pelaajapolku sisältää myös kilpailuun suuntautuvat joukkueet ja/tai ikäluokat. Näitä joukkueita ovat U16- ja U18- junioreiden sekä U20–nuorten SM-sarjoihin osallistuvat tai SM–tasoa tavoittelevat joukkueet. Lisäksi seuralla voi olla tavoitteellista kilpailutoimintaa myös edellä mainittujen ikäluokkien rinnakkaisjoukkueissa. Nämä kilpailulliset rinnakkaisjoukkueet seura tiedottaa aina kausi – ja/tai ikäluokkakohtaisesti.

Kilpailuun suuntautuneissa joukkueissa ja ikäluokissa seura on määritellyt joukkueelle tavoitteen, jonka saavuttamista seuran valitsema vastuuvalmentaja valmennusryhmänsä kanssa tavoittelee. Pääsääntöisesti kilpailullinen tavoite tarkoittaa ennalta määritetyn sarjatason saavuttamista. Päätäntävalta joukkueiden välisestä pelaajaliikenteestä on ensisijaisesti seuran valmennusvastaavilla ja ottelukohtaisesta peluuttamisesta vastaa joukkueen vastuuvalmentaja.

Rauman Lukon pelaajapolku on tarjolla sateenvarjoseurojen pelaajille. Lukko ja sateenvarjoseurat ovat keskenään seurayhteistyösopimuksella sopineet, että Lukko voi kutsua sateenvarjoseuran pelaajan Lukon junioritoimintaan U15 –kauden alkaessa. Seurayhteistyösopimus mahdollistaa myös seurojen valmennusvastaavia sopimaan yksittäisiä ja yksilöllisiä siirtymisiä jo ennen U15 –ikää. Lukon ja sateenvarjoseurojen ulkopuolelta Lukkoon kutsuttavista pelaajista seura pidättää oikeuden päättää tarvittavista pelaajarekrytoinneista.

Leijona-kiekkokoulu

Leijona-kiekkokoulu on Suomen Jäkiekkoliiton lanseeraama yhteinen kiekkokoulumalli toteutettavaksi kaikissa Suomen seuroissa. Jääkiekkoliitto on suunnitellut jokaisen harjoituskerran sisällöt, jotka vaikeutuvat tasojen mukaan vuosittain. Leijona-kiekkokoulussa (LKK) jääkiekkoharrastuksen aloittavat pääasiassa 5-7-vuotiaat lapset. Kolmevuotisen LKK-taipaleen jälkeen kynnys siirtyä ikäkausijoukkueen toimintaan on varsin alhainen. Ikäkausijoukkueen toiminta soveltuu paremmin yli 8-vuotiaille. Rauman Lukon LKK:ssa pääsee halutessaan aluksi kokeilemaan, jonka jälkeen voi tehdä päätöksen harrastuksen aloittamisesta.

Leijona-kiekkokoulun opetukselliset sisällöt on pilkottu kolmelle eri vuosikurssille lapsen taitotasojen mukaisesti. LKK:n ensimmäisellä vuosikurssilla ei välttämättä tarvita kaikkia jääkiekkovarusteita. Ristikollinen kypärä, kaulasuoja, hanskat, maila ja luonnollisesti luistimet on oltava, lisäksi suosittelemme lämpimästi polvisuojia. Harrastuksen jatkuessa ja innostuksen kasvaessa varusteita tulee hankkia lisää. Varsinaista luistelukoulua ei järjestetä, koska LKK:n ensimmäinen vuosikurssi ajaa asian.

Opetukselliset sisällöt on jaettu seuraavasti:
Lajitekniset sisällöt (luistelu, kiekonkäsittely- ja mailatekniikka)
Leikit ja kisat
Pelin oppimiseen liittyvät sisällöt
Kasvatukselliset sisällöt

Jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmästä löytyy räätälöity koulutus Leijona-kiekkokoulun ohjaajille. Rauman Lukon tavoitteena on kouluttaa kaikki kiekkokouluohjaajat. Ohjaajat ovat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta pelaajien vanhempia.

Kettu-liiga

Leijona-kiekkokoulussa käyvillä ykkösluokkalaisilla ja eskarilaisilla on mahdollisuus käydä myös Kettu-liigan peleissä. Kettu-liiga on perinteinen korttelisarja, jossa joukkueet muodostetaan mahdollisimman tasavahvoiksi asuinalueiden ja kaupunginosien mukaan. Lisäksi pelaamassa käy joukkueita Rauman Lukon sateenvarjoseuroista. Sarjataulukoita tai muita tilastoja Kettu-liigassa ei pidetä. Ottelut pelataan puolikkaalla kentällä ja jokainen pelaaja pääsee kokeilemaan pelaamista myös maalivahtina. Kettu-liigan lisäksi muita korttelisarjoja ei Rauman Lukossa järjestetä.

Ringette

Ringette on osa Rauman Lukko-perheen toimintaa, jossa korostuvat kasvatukselliset tavoitteet. Rauman Lukossa ringettetoiminta alkoi 1987. Ringetten sinettiseuraksi Rauman Lukko nimettiin vuonna 2003. Ringette tuo tytöt jäähallille ja lukkolaisiksi sekä lisää tyttöjen liikuntaharrastusta. Ringette on tytöille suunnattu taitolaji, jossa luistelu on pelaajan tärkein taito-ominaisuus. Ringettesäännöt on kehitetty tyttöjen ehdoilla, taklaaminen ja kontaktipelaaminen on kielletty. Ringetteharrastus alkaa Tyttöjen jääpeli -toiminnassa, joka antaa harrastukselle hyvän pohjan siirtyä ringetten F-junioreihin. Rauman Lukko pyrkii saamaan joukkueen kaikkiin Ringetteliiton mukaisiin sarjoihin.

Urheilutoiminnan yhteensovittamisen periaatteet

Rauman Lukon tavoitteena on tarjota jokaiselle eri lajeista kiinnostuneelle lapselle mahdollisuus harrastaa valitsemiaan lajeja itselleen sopivalla tasolla ja tavalla sekä tarjota edellytykset harrastamisen jatkumiselle hänen omilla ehdoillaan. Rauman Lukossa pidetään tärkeänä, että lapsilla voi olla mahdollisimman pitkään useampia harrastuksia jääurheilun ohella. Päätös ja vastuu harrastamisen laajuudesta ja mukana olemisen aktiivisuudesta kuuluu vain lapselle sekä hänen vanhemmilleen.

Ohjaajien ja valmentajien tehtävä on kannustaa lasta ja nuorta monipuoliseen harrastamiseen ja tukea lapsen (ja / tai hänen perheensä) tekemiä valintoja. On kohteliasta toisen harrastuksen ohjaajia kohtaan, että lapsen poissaolosta ilmoitetaan sovitulla tavalla.

Rauman Lukko noudattaa SJL:n ja SPL:n välistä yhteistyösopimusta, jääkiekko- ja jalkapalloharrastuksen yhteensovittamisessa. Myös muiden seurojen kanssa pyritään tekemään yhteistyötä ja sopimaan mahdollisista päällekkäisyyksistä, harjoitus ja ottelutapahtuminen kohdalla.

Sateenvarjoseuratoiminta

Rauman Lukolla on kuusi sateenvarjoseuraa. Eurajoen Lätkä (EjL), Laitilan Jyske (LaJy), Lauttakylän Luja (LLuja), Lännen Kiekko (LäKi), Panelian Raikas (PaRa) ja Uudenkaupungin Jää-Kotkat (UJK).

Sateenvarjotoiminnassa on mukana seurojen välillä kolme eri sopimusta:

Pelaajaliikennesopimus, joka mahdollisti seurojen välisen pelaajaliikenteen sarjapeleissä poistui kauden 2021-22 jälkeen. Tehdään tarvittaessa kausittain, mikäli kilpailusäännöt muuttuvat ja edellyttävät ko. sopimusta pelaajaliikenteen mahdollistamiseksi Lukon ja sateenvarjoseurojen kesken sarjapeleissä.

Palvelusopimus, joka mahdollistaa taitovalmentajan työskentelyn sateenvarjoseuran toiminnassa.

Seurayhteistyösopimus, jonka avulla sateenvarjoseurat pyrkivät yhteistyöllä hyödyntämään seurojen ja alueen tarjoamat resurssit mahdollisimman laajasti sateenvarjoseurojen toimintojen organisoimisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Palvelusopimuksen mahdollistava taitovalmennuskäynnit toteutetaan sateenvarjoseuroissa vähintään viisi kertaa kaudessa per seura. Taitovalmennuskäyntien päätarkoitus on lisätä sateenvarjoseurojen valmentajien tietotaitoa. Lisäksi U13-juniorivaiheessa aloitetaan Raumalla tekniikkaryhmätoiminta, johon Lukon päätoiminen työntekijä kutsuu sateenvarjoseuroista tavoitteellisimmat ja lisähaastetta arkeensa tarvitsevat pelaajat. Tekniikkaryhmän harjoitustapahtumiin saavat osallistua vapaasti myös sateenvarjoseurojen valmentajat. Sateenvarjoseurojen pelaajilla on mahdollisuus osallistua myös tekniikkaryhmän pelipäivään kutsuttaessa. Sateenvarjoseurojen valmentajilla on vapaa mahdollisuus olla tiiviisti yhteistyössä Lukon taitovalmentajiin läpi kauden. Lukon U9-U16 -junioreiden kausisuunnitelmat ja jaksoharjoituspohjat ovat vapaasti sateenvarjoseurojen valmentajien käytössä.

Pelaajien siirtymisestä sateenvarjoseurojen ja Lukon välillä vastaa Lukon valmennuspäällikkö, taitovalmentaja ja kohdeikäluokan päätoimiset valmentajat yhteistyössä seurojen valmennusvastaavien kanssa. Seurojen toimihenkilöt/vanhemmat eivät voi keskenään sopia seurasiirtoja seurojen johdon tietämättä. Tämä koskee myös yksittäisen pelaajan yksittäisen ottelun pelaamista toisessa seurassa.

Jokainen pelaajasiirto seurasta toiseen on yksilöllinen ja syyt taustalla erilaisia. Jokaisen pelaajan seurasiirto käsitellään tapauskohtaisesti ja ratkaisut tehdään pelaajan, pelaajan perheen ja seurojen/joukkueiden näkökulmasta.