Joukkuetoiminta

Joukkueiden muodostaminen

Joukkueet muodostetaan aina ikäluokkakohtaisesti. Niitä muodostettaessa huomioidaan pelaajamäärät, pelaajien osaamistaso ja käytössä olevat sarjasäännöt. Sarjasäännöistä riippuen, joukkueet tai peliryhmät ilmoitetaan sarjoihin sarjasääntöjen määräämissä ajankohdissa ja seuran joukkueille määrittelemälle tasolle.

Pelaajasiirrot joukkueiden tai ikäluokkien välillä tehdään päätoimisen valmentajan johdolla aina tarvittaessa. Pelaajien kehittymisen tarkkailusta vastaavat joukkueiden vastuuvalmentajat sekä päätoimiset.

Valmennus

Seura nimeää joukkueeseen vastuuvalmentajan sekä muut valmentajat. Joukkueen johtoryhmä vastuuvalmentajan avustuksella tekee kausi- ja toimintasuunnitelman sekä kauden päätteeksi toimintakertomuksen. Ohjeistukset ja mallit joukkueelle toimittaa seuran toiminnanjohtaja.

Joukkueen huoltajien on osoitettava riittävä ensiaputaito (EA-taito). EA-vastuu on pääsääntöisesti huoltajilla, jollei joukkueen toiminnassa ole mukana muita ensiaputaitoisia henkilöitä. Seura vastaa kausittain EA-koulutuksen järjestämisestä. Joukkue voi muodostaa vanhempien keskuudesta esimerkiksi varainhankinta-, toimitsija- ja kioskiryhmän sekä valita joukkueen nettisivuvastaavan.

Toimihenkilöt

Joukkueen vanhempainkokous esittää seuran hallituksen hyväksyttäväksi joukkueen viralliset toimihenkilöt: joukkueenjohtajan, huoltajat ja rahastonhoitajan, joiden valinnat hallitus vahvistaa. Seuran hallitus voi myös erottaa toimihenkilön. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen taloudesta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja toiminnoista pois lukien valmennukseen liittyvät asiat.

Toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän ja toimivat kaikissa joukkueen tapahtumissa seuran edustajina. Toimihenkilöt vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Nimetyt toimihenkilöt ovat seuran jäseniä ja he maksavat myös seuran jäsenmaksun.

Joukkueen pelisäännöt

Joukkueet laativat sisäiset pelisäännöt, jotka ovat jatkumoa ”Sinikeltaiselle polulle”. Nuorimmissa ikäluokissa joukkueen pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt laativat omat keskinäiset sääntönsä kirjallisesti. Näissä säännöissä pitää käsitellä mm. käyttäytymistä joukkueena ja käytännön toimintaan vaikuttavia seikkoja, kuten esimerkiksi poissaolosta ilmoittamista. Pelisääntöihin tulee jokaisen sitoutua ja ne tehdään ryhmän omaksi parhaaksi.

Jääkiekkojoukkueista U14-juniorit ja nuoremmat sekä ringettessä C-juniorit ja nuoremmat palauttavat laatimansa pelisäännöt seuralle. Pelaajien vanhemmat joukkueenjohtajan johdolla laativat omat aikuisten pelisääntönsä.

Osallistumalla toimintaan pelaajana, toimihenkilönä tai jäsenenä sitoudut toimimaan tämän ohjekirjan mukaisesti.

Harjoittelu

Harjoittelu ja pelaaminen pohjautuvat seuran linjaamaan tapaan harjoitella ja pelata (kts. Pelaajapolku). Harjoittelussa huomioidaan taidon eri herkkyyskaudet. Opetettavia asioita ovat eri lajitekniikat sekä laji- ja pelitaidot. Nämä ovat jaoteltu kausisuunnitelmaan siten, että kaikki asiat opetetaan ja kerrataan vähintään kerran yhden kauden aikana. Kausisuunnitelman laatii aina seuran päätoiminen valmentaja yhdessä peliryhmien tai ikäluokan valmennusryhmien kanssa. Kausisuunnitelma käsittää yhden kauden kerrallaan. Nykyään se on laadittu 11 kuukaudeksi kerrallaan ja siten, että kausi on jaettu 2-4 viikon opetusjaksoihin.

Yksi opetusjakso sisältää harjoittelun ja pelaamisen rytmityksen niin, että tapahtuma määrä on sovelias harjoitus- tai peliryhmän ikään tai motivaatio- ja innostustasoon suhteutettuna. Pääsääntöisesti tapahtumamäärä on iästä riippumatta 3 – 5 kertaa viikossa. Yksi harjoituskerta voi olla joko pelkkä jääharjoitus, oheisharjoitus tai niiden yhdistelmä. Pääsääntöisesti jääharjoitus sisältää joko alku- tai loppuverryttelyn. Harjoitusajasta riippuen, mikäli kellonaika sallii, niin harjoitus sisältää molemmat edellä mainitut verryttelyt. Kilpaikäluokkia lukuun ottamatta myös pelitapahtuma Rauman Lukossa on yksi harjoitustapahtuma, jossa joukkueena ja viisikkona pyritään yhdessä soveltamaan yksilöinä opittuja taitoja.

Joukkueharjoittelun lisäksi Lukko tarjoaa innostuneille ja motivoituneille ilmaisen ja mailallisen koululaisjään sekä myös U9 – U14-junioreille taitotasosta riippumattoman ja maksullisen ohjatun iltapäiväjään.

Lukko seurana kannustaa seuralaisia osallistumaan myös muiden lajien harrastamiseen. Näin lapsi ja nuori pystyy useiden lajien joukosta löytämään itselle mieluisimman urheilumuodon, oppimaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia motorisia taitoja ja toimimaan erilaisten ihmisten ja auktoriteettien kanssa.

Ottelut ja turnaukset

Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikätasoille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa alueen sääntöjä ja määräyksiä. Valmennuspäällikkö yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa ratkaisevat, mille sarjatasolle joukkue ilmoitetaan ja seuran hallitus vahvistaa sarjatasomääritykset. Seuran toimisto huolehtii keskitetysti sarjoihin ilmoittautumisista. U13-U15-ikäluokkien joukkueille voi tulla mahdollisuus osallistua ns. ylialueen tapahtuvaan harjoitussarjaan. Näihin osallistumisesta sovitaan kausittain valmennuspäällikön ja joukkueen valmennuksen kesken.

Toisten joukkueiden järjestämiin turnauksiin osallistumisesta on ilmoitettava seuran toimistolle mahdollisimman pian osallistumisen varmistuttua. Ulkomaisiin turnauksiin osallistuminen edellyttää seuran hallituksen lupaa. Joukkueen tulee toimittaa ulkomaan matkaan liittyvät talous- ja matkasuunnitelmat hallitukselle päätettäväksi. Joukkueiden itse järjestämistä turnauksista, pitää tehdä turnausanomus Jääkiekkoliittoon. Tarkemmat ohjeet anomusmenettelystä saa toimistolta.