Visio ja missio

Visio = Kehityksen kärjessä toimien yksilöistä meidän joukkue

Missio = Rauman Lukko on alueen halutuin urheiluseura, joka tarjoaa junioreille jääurheilussa Suomen parhaat kehitysmahdollisuudet

Toimintamme menestystekijät

Yhteisöllisyys, vastuullisuus ja yhteistyö

 1. Positiivisen ilmapiirin luominen, jääkiekon ja ringeten aseman ylläpito sekä lujittaminen
 2. Kaikkien toiminnassa mukanaolevien arvostuksen lisääminen
 3. Yhdessä tekemisen kulttuurin luominen
 4. Vahvan kasvatuksellisen toiminnan ylläpito
 5. Toimihenkilöiden rikostaustan selvittämismenettelyllä turvaamme lasten ja nuorten turvallisen toimintaympäristön

Harjoitteleminen, kilpaileminen ja pelaajan kehittäminen

 1. Lukon oman pelaajapolun lujittaminen
 2. Voittamisen ja harjoittelemisen kulttuurin luominen ja sisäistäminen
 3. Harrastus- ja harjoittelumahdollisuuksien turvaaminen motivoituneille pelaajille
 4. Yksilöllisyyden ja erilaisuuden huomioonottaminen
 5. Urheilullisen elämäntavan oppiminen ja sisäistäminen

Seuran toiminta, toimintaedellytykset ja viestintä

 1. Harrastajamäärän kasvattaminen
 2. Vapaaehtoisten aktivoiminen (vanhemmat ja muut)
 3. Olosuhteiden kehittäminen ja hyödyntäminen
 4. Lajin kustannustason kurissapito
 5. Jatkuvan kehittämisen toimintatavan ylläpito

Ohjaaminen, valmentaminen ja osaamisen lisääminen

 1. Valmennuksen taso valtakunnan 1-luokkaan
 2. Lasten valmentajiin panostaminen ja heidän arvostuksensa nostaminen
 3. Osaamisen kokoaminen ja maksimaalinen hyödyntäminen
 4. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen toimintailmapiirin rakentaminen