Organisaatio

Seuran varsinaisia jäseniä ovat pelaaja- ja toimihenkilöjäsenet sekä seuran hallituksen erikseen hyväksymät jäsenet, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Seuran varsinaiset jäsenet valitsevat sääntömääräisessä kevätkokouksessa seuralle hallituksen, jonka tehtävänä on vaalia ja kehittää seuran toimintaa. Hallitus toimii mm. seuran lakisääteisenä edustajana, vastaa seuran taloudenhoidosta ja tilinpidosta sekä hyväksyy seuran jäsenet. Lisäksi hallitus vastaa seuran toimintakertomuksen, talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman laadinnasta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen määrittämisestä. Hallitus esittää nämä seuran vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Seuralla ei ole varsinaista toiminnanjohtajaa, vaan tätä vastaavat tehtävät ovat jaettu seuran sisällä kolmelle vastuualueille siten, että urheiluun ja valmennukseen liittyvistä asioista vastaa junioriurheilujohtaja, yleiseen seuratoimintaan liittyvistä asioista vastaa seurapäällikkö, sekä seuran hallinnollisista asioista mm. kirjanpito, jäsenrekisteristä ja raportoinnista vastaa toimistopäällikkö.