Tämä ohjekirja linjaa Rauman Lukon nuorisotyötä. Linjauksillaan Rauman Lukko haluaa olla mukana tukemassa valtakunnallista Tähtiseura-ohjelmaa, sekä esittää lukkolaisen tavan tehdä tuloksekasta nuorisotyötä raumalaislasten ja raumanseutulaisten hyväksi.

Ohjekirjan tärkein lähtökohta on jokaisen mukana olevan lapsen ja nuoren huomioon ottaminen. Mitä paremmin toiminnassa mukana olevat aikuiset ja joukkueiden toimihenkilöt kykenevät ohjaamaan lapsia ja nuoria, sitä laadukkaampaa ja haluttavampaa toiminta on harrastajan omasta näkökulmasta.

Meidän tulee toiminnassamme aina muistaa lasten ja nuorten erilaisuus ja hyvinkin erilaiset lähtökohdat. Vanhemmille ja joukkueiden toimihenkilöille lasten ja nuorten erilaisuuden ymmärtäminen on erittäin suuri haaste. Ohjekirja lisää tätä ymmärrystä, samalla kun se valottaa lasten ja nuorten jääurheilun tavoitteita, painopistealueita ja taustoja Rauman Lukossa.

Tutustu huolella ohjekirjaan ja tuo mukaan myös oma panoksesi lasten ja nuorten hyväksi. Yhdessä toimien saavutamme parhaan tuloksen.

Arvot

Arvoilla annamme suunnan seuran toiminnalle. Arvot edustavat seurassamme pysyvyyttä ja ovat yhteisöämme koossa pitävä voima.

Lukkolaiset perusarvomme ovat:

 • Luottamus
 • Urheilullisuus
 • Kannustaminen
 • Kaveruus
 • Osaaminen

Arvojemme mukaisesti seuramme toiminta tukeutuu mm. seuraaviin lähtökohtiin:

 • Urheilutoimintamme on aina lasta ja nuorta varten
 • Kannusta, älä lannista
 • Myönteinen ilmapiiri takaa tuloksia
 • Kaikki mukaan seuratoimintaan
 • Keskinäinen luottamus ja toisen ihmisen huomioon ottaminen
 • Avoimuus ja rehellisyys
 • Vastuuntunto ja ahkeruus
 • Yksilöllisyys ja sosiaalisuus
 • Terveelliset ja päihteettömät elämäntavat

Valmennuksen lähtökohdat ovat:

 • Urheilullisuus
 • Yhteistyö
 • Positiivinen ja rakentava ilmapiiri