8
SYY
18.15
Lukko U18, U18 SM, ylempi alkusarja

Lukko - TPS  

Notra Globen