Tämä kysely on laadittu valmentajien kehittymistä silmällä pitäen.